CO2 og vitenskap

Det er ikke vitenskapelig dokumentert at CO2 (0.04% i atmosfæren)  utslipp fra menneskelig aktivitet øker temperaturen på jorden i fremtiden, og det er mange ulike meninger blant forskere. Effekten av. evt. slik oppvarming er det også mange ulike meninger om. I enkelte områder kan havet stige noen cm. så innbyggere der må flytte innover i landet. I de tilfeller der det er primitive kulturer med alt for mange barn så vil de uansett få problemer i fremtiden og selv bidra til betydelig CO2 utslipp som øker med antall innbyggere på jorda. Det er mye mer fornuftig å bruke skattepenger på å bygge ladestasjoner for el-biler og togtunneller for magnetiske tog som kan kjøre i 900 km/timen mellom større byer i Norge enn å kaste vekk 30 milliarder kroner på CO2 renseanlegg på Mongstad.

For planter er det faktisk en fordel med økt CO2 fordi de trives best med høyere andel enn i dag. FN klimapanel (IPCC) forsker ikke selv men er en organisasjon sammensatt av politikere og utvalgte forskere som bruker eksisterende data fra forskning til å trekke konklusjoner om blant annet konsekvensen av økt CO2 utslipp fra mennesker. Det store problemet med sammenblanding av forskere og politikere er at forskerne blir økonomisk avhengig av politikere for å få mer penger, og politikere vil selektivt velge ut forskere som støtter deres sak. Resultatet blir bukken som passer havresekken, noe som gjelder for alle fagområder. IPCC sitt dokument på over 1500 sider har en graf på side 768 for ulike modeller som forskere har laget for å vise faktisk målt temperatur (sort linje) og en rød linje som er gjennomsnittet av mange ulike modeller forskere bruker for å forutsi temperaturen. FN konkluderer at det er 95-100% sannsynlig at utslipp fra mennesker har skylden i oppvarmingen siden 1960 tallet og har stor tro på modellene sine selv om de helt åpenbart ikke stemmer med terrenget siste 17 år og heller ikke i perioden 1900-1940.

Craig D. Isdo er co-editor for Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) og han er tidligere Director of Environmental Science hos Peabody Energy i St. Louis, Missouri. Han grunnla Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change og har i en artikkel skrevet at CO2 forandring har historisk vist seg å følge klimatiske forandringer og det har vært lange perioder der andelen CO2 sank betydelig der temperaturen faktisk var den samme eller økte. De skriver i samme artikkel at siste halv million år viser ingen beviser for at økt CO2 har betydning for global oppvarming og har etter 18 års forskning på CO2 utslipp laget en flere hundre siders vitenskapelig rapport.

IPCC sin lenke til Norge går til Miljødirektoratet som har lagt ut en film der de etter ca. 3 minutter omtaler tiden etter 1980 i forbindelse med Antarktis, og omtrent samtidig nevner at Grønland sin innlandsis har smeltet betydelig uten å nevne at dette gjelder over 20 år senere og derfor lurer folk til å tro at isen har smeltet hele tiden. Variasjoner i hvor mye is det er i Arktis forklares ifølge norske forskere med at økt vind i en periode har drevet mer is ut Framstredet. Golfstrømmens og Pacific Decadal Oscillations (PDO) i Stillehavets periodisitet på ca. 60-års syklus med 30 år varme og kalde sjøtemperatur faser omtales ikke i media fordi dette forklarer perfekt smeltingen av is på den nordlige halvkule helt uavhengig av CO2 utslipp. I Grønlandsområde økte isen fram til 1994, 15 år i motfase med der Golfstrømmen møter Nordishavet. I 1920-1940 årene var det massiv smelting av is på den nordlige halvkule i forrige syklus, noe som massemedia aldri forteller.

Norsk rapport:
/dokumenter/Stein-Bergsmark-Klimarapport-versjon-G31.pdf

Klikk bilde for mer info:

About admin

Check Also

Kristendom og løgner

Kristendom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt siden grunnloven er …

Legg igjen en kommentar