Argumenter i "kakerlakksaken" mot Inger Johanne Kleivdal

 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination fra 1965, fra FN var laget på basis av nazistenes heksejakt på minoriteter av «feil rase», og ut fra den situasjonen på den tiden at meningsytringer mot enkeltpersoner var rettet direkte mot noen på gata slik at det kunne oppfattes som truende og forstyrrende og helt åpenbart ikke dekket av ytringsfriheten. Erklæringen var skrevet i en tid lenge før Internet der folk på lang avstand kunne kommunisere på en måte som ikke lite lett kan virke truende. Tekstens innhold må derfor tolkes ut fra kjente kommunikasjonsformer i 1965 og ikke moderne informasjonssamfunn.

 

Det relevante innhold i erklæringen er artikkel 4 a) og b) angående hva som skal forbys. Dette må forstås på bakgrunn av FN menneskerettighetserklæring fra 1948 som støtter full ytringsfrihet uten noen unntak. Det er utenkelig at FN skulle erklære den viktigste regelen av dem alle for ikke gyldig mer. Det som skrives i artikkel 4 i rasediskriminerings erklæringen må derfor tolkes som noe som ikke er dekket av ytringsfriheten:

 

a) Shall declare an offence punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of another colour or ethnic origin, and also the provision of any assistance to racist activities, including the financing thereof

På engelsk wikipedia kobles superiority i artikkel om racism (https://en.wikipedia.org/wiki/Racism) til supremacy (https://en.wikipedia.org/wiki/Supremacism) som ikke kan oversettes til norsk ord med «overlegen», men som handler om at en rase skal kunne diskriminere en annen på en overlegen måte med bruk av vold. Med «ideas based on hatred» menes ide-lære typisk i form av ideologi (f.eks. nazisme) som er basert på hat mot andre raser eller etniske grupper. På 60 tallet var det aldri snakk om andre ideologier enn varianter av nynazisme som bygget på slik hat, og man tok for gitt at dette var direkte koblet til ideer som inneholdt oppfordring til å skade andre og derfor var truende ovenfor små etniske grupper i samfunnet. Folk flest forbinder idelære som bygger på hat med oppfordring til å krenke menneskerettigheter.     

https://en.wikipedia.org/wiki/Hate_speech
The laws of some countries describe hate speech as speech, gestures, conduct, writing, or displays that incite violence or prejudicial actions against a group or individuals on the basis of their membership in the group, or which disparage or intimidate a group or individuals on the basis of their membership in the group.

 

b) Shall declare illegal and prohibit organizations, and also organized and all other propaganda activities, which promote and incite racial discrimination, and shall recognize participation in such organizations or activities as an offence punishable by law;

I 1965 var det praktisk talt bare nynazistiske grupperinger som stod for slik ideologi og disse miljøene var (og er fortsatt) forbundet med truende adferd og som helt åpenbart treffes av punkt a)

 

Punkt a) og b) handler utelukkende om å forby utsagn som kan lett oppfattes som trusler ovenfor personer av annen rase eller etnisk opprinnelse, og det er åpenbart at dersom noe er rettet mot enkeltperson eller en liten gruppe i en by så vil dette være skadelig og ikke dekkes av ytringsfriheten. Om noen i dag oppfordrer til å fjerne alle jøder fra Norge som i begge Tvedt sakene (https://no.wikipedia.org/wiki/Tore_Tvedt), vil dette kunne oppfattes som truende siden de er så liten gruppe spesielt om det er snakk om andre byer enn Oslo der kanskje bare noen titalls jøder befinner seg. Tilsvarende problemstilling finnes for alle små etniske grupper som den kjente Kjuus saken fra 1997 (https://no.wikipedia.org/wiki/Jack_Erik_Kjuus), der 12 mot 5 dommere i høyesterett mente at å støtte opp om grove overgrep mot adoptivbarn var så ekstreme ytringer at det ikke var dekket av §100. I dette tilfellet var det noe usikkert om det kunne oppfattes som truende siden det var i form av politisk program og kun en veldig hypotetisk situasjon.

FN erklæringen var ikke ment å ramme fornærmelser men kun ytringer i grenseland til trusler som ikke dekkes av ytringsfriheten. Å fornærme noen dekkes av ytringsfriheten dersom det ikke oppfattes som truende eller støyende på en slik måte at det ikke kan ignoreres. Dersom man sier «din jævla nigger» til fremmed person på gaten uten at det foreligger noe provokasjon fra den andre forut, vil dette oppfattes både som truende og støyende og helt åpenbart ikke dekkes av ytringsfriheten. Fornærmelser på Internet av ulike varianter kan lett ignoreres av de som deltar i diskusjoner offentlig og kan ikke være truende slik som på gata. Om noen sier «Erna er en feit bolle» på Internet er det uetisk og forkastelig men det er ikke truende og forhindrer ikke hennes ytringsfrihet. Tilsvarende gjelder utsagn basert på rase ovenfor andre navngitte personer som deltar i offentlig debatt.

 

Norsk lov

§185 er bygget med utgangspunkt i FN erklæringen og var skrevet på en tid før Internet der utsagn kunne oppfattes truende på gata. Dette var aldri ment å ramme fornærmelser på Internet og slik tolkning er å ta loven ut av sin historiske sammenheng.

 

https://akroma.no/dokumenter/19-045267.pdf

 

Fornærmelse mot en svart kvinne på Internet: 

 

«Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk»

 

Lagmannsretten finner at hensynet til allmennprevensjonen og behovet for å demme opp for denne type samfunnsskadelige ytringer tilsier at det bør reageres med ubetinget fengselsstraff

 

Kleivdal truet ingen og ytringene var ren drittkasting som lett kunne ignoreres. Dersom det var skadelig ville det vært rammet av andre lover enn §185 som også beskyttet politiske ytringer. Lagmannsretten legger til grunn at man har ytringsansvar om andre ikke liker det man sier og dermed i sjeldne tilfeller kan trekke seg fra offentlig debatt! Dette er prinsipielt fullstendig forkastelig holdning og fjerner hele grunnlaget for ytringsfriheten, og ville også medført at Koranen måtte forbys med en gang fordi den oppfordrer til å skade andre.


Drittkasting mot andre som diskuterer offentlig og som ikke er trusler og ikke legger ut privat info eller grove løgner, kan ignoreres og derfor er ikke skadelig. De som har diskutert i lang tid på nettet er veldig vant til drittkasting og bryr seg ikke om det, men det er forståelig at nye bruker litt tid til å forstå hvordan Internet fungerer. Det er helt normalt med drittkasting på internet og har vært slik siden tidenes morgen. Trusler er derimot ikke vanlig.

 

Retten mener at man skal straffes med fengsel utelukkende fordi man fornærmer noen på Internet og ikke engang er oppfordring til å krenke menneskerettighetene (som alle er enige om er helt i grenseland for ytringsfrihet).  Dette er ekstremt farlig fordi man sender et signal om at enhver ytring som man anser som umoralsk skal kunne forbys i fremtiden fordi de "fornærmer noen".§100: «Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.».

«Særlig tungtveiende» burde ha vært tolket som der noe skader andre eller er grensetilfeller til skade.

 

 

Lagmannsretten skriver på side 5 at tiltalte gir oppslutning til det andre har skrevet der enkelte av disse kommentarer er generaliserende ovenfor alle som kaller seg muslimer, og hun har lest hva de skriver. På den måten kan man anklage hvem som helst for å oppfordre til å krenke menneskerettighetene. F.eks. kan man anklage alle som kaller seg muslimer for å støtte vold fordi enkelte muslimer støtter politisk oppfordring i Koranen til å drepe vantro (sura 8 vers 12) og piske de som har sex utenfor ekteskap (sura 24 vers 2). Slik form for argumentasjon kalles «guilt by association» og er en av verdens mest kjente tankefeil som er forklart her: http://esgs.free.fr/uk/log1d.htm

 

 

Det fremkommer av de øvrige kommentarer sterkt krenkende ytringer mot Sumaya Jirde Ali og hennes folkegruppe, så som at «Debatter med ei apekatt?...la dem få en banan å sloss om!» at jenter skal voldtas, «NIGGERKJÆRRINGER», «HIV DRITTKJÆRRINGA TIL HELVETE UT», «jævla svin»,«fuck dere muslimer» «ufordragelig bukketryne», «disse svartingene» mv. Tiltaltes kommentar kommer etter disse kommentarene. Tiltalte hevder hun ikke kan innestå for annet enn det som fremkommer av profilen, og ikke for de øvrige kommentarer under profilen. Lagmannsretten finner det utvilsomt at tiltalte har lest det som fremkommer i profilen, og hovedinnholdet i kommentarene, og at hennes kommentar er en oppfølging og tilslutning til kommentarene ment for å leses av andre på facebookgruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug». Sumaya Jirde Ali har beskrevet at hun opplever innholdet i ytringen som dehumaniserende. Tiltaltes ytring lest i sammenheng med forutgående kommentarer angriper klart somaliere som gruppe og folkeslag, og Sumaya Jirde Ali reduseres i den sammenheng til et «skadedyr» uten menneskeverd slik lagmannsretten ser det.

 

Bruk av banneord

 

«fandens svarte avkom» henviser til en enkelt person og ikke alle svarte og er i samme kategori som om noen sier «jævla svarting», «jævla/fandens kvinnfolk», «jævla/fandens mannfolk», «jævla/fandens bikkje», «jævla/fandens bussjåfør». At hun betegnes som svart er i seg selv en hedersbetegnelse med mindre retten legger til grunn at det er noe galt å være svart! Å være svart er en eksotisk flott egenskap som den somaliske kvinnen burde være stolt av. Dersom man skal hevde at det var negativt ment mot alle svarte mennesker må det bevises ut fra sammenhengen og det ville være rasistisk å hevde at det automatisk er ment negativt fordi den som fremsetter påstanden er hvit.

 

https://forum.kvinneguiden.no/topic/906885-den-j%C3%A6vla-bikkja-i-andre-etasje/
«Den jævla bikkja».
Hat mot alle hunder?

 

https://forum.klikk.no/foreldre/topic/142317104-fy-faen-s%C3%A5-m%C3%B8kkforbanna-jeg-blir/
«Jeg og samboeren min har ei jævla bikkje det ikke går an å få normal!».
Hater de alle hunder og derfor har hund?

 

https://www.nrk.no/kultur/fandens-kvinnfolk_-1.10908215
«fandens kvinnfolk».
Hat mot alle kvinner?

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pNcGAjDvyU
ElevenHill - "Damn Woman" (official lyrics video) 2017.
Hater sangeren alle kvinner?

 

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/fartsmalte-mann-31-ganger/2565625.html
«En kvinne forklarte at hun ble oppringt av en polititjenestemann som blant annet ba om å få opplyst telefonnummeret til hennes tidligere ektefelle. Samtalen utviklet seg til å bli høylytt, og tjenestemannen brukte ifølge kvinnen stor kjeft og kalte henne jævla kvinnfolk-satan.»
Hater politimannen alle kvinner?

 

https://forum.klikk.no/foreldre/topic/144140463-forbanna-mannfolk/
«Forbanna mannfolk».
Hat mot alle menn?

 

https://tarapi.no/2012/02/den-feminine-fallgruve/
«Jeg har ikke lyst til å bli sammenligna med et jævla kvinnfolk jeg heller», skriver Lene.
Hater hun eget kjønn?

 

http://faktasiden.no/bilder/javlahomo.png
«Jævla gay», skriver noen på Facebook til en person som er homo. Han som er Homo sier «Jævla straight» tilbake.
Hat mot alle som ikke er homo?

 

Det er millioner av eksempler som viser at <negativt ord> om hunder, kvinner, menn, svarte, hvite, kinesere, svensker, dansker, nordmenn osv... faktisk ikke er ment generaliserende men kun rettet mot en enkelt person eller dyr pga. noe helt annet enn dennes egenskap i form av kvinne, mann, rase eller  etnisitet.

 

Lovpraksis

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=14369
«Dra hjem din jævla arabiske geit, dra hjem til det jævla hjemlandet ditt, svarer politimannen». Politimannen truet han med bank.

15.270 norske kroner i bot. Ikke dømt for rasisme. Skal motivet tolkes avhengig av om man er politimann eller vanlig innbygger? Loven skal ikke være lik for alle?

 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GddPB/moerkhudet-kalte-mann-neger-frikjent
I 2012 kunne Aftenposten fortelle om den 28 år gamle mannen som ble dømt i landets øverste domstol for å ha kommet med rasisitiske ytringer mot en farget dørvakt i Stavanger. Flere vitner hørte at han kalte dørvakten for «jævla neger» og «jævla svarting».

Mannen ble frikjent fordi han selv var mørkhudet og derfor helt åpenbart ikke mente alle mørkhuda. Skal motivet for en ytring automatisk være rasistisk dersom en person er hvit?

https://www.politiet.no/contentassets/17e1eed4775047eca71e9535d33c3181/rettspraksis-i-hatkrimsaker_et-utvalg-saker-fra-oslo-tingrett-20152017.pdf

(SAKSNUMMER 16-109127MED-OTIR/02) Dom av 28.09.2016

Den fornærmede kvinnen jobber på et aktivitetshus for barn. Hun bærer hijab. Den aktuelle dagen for hendelsen var hun akkurat ferdig på jobb, og på vei hjem. Tiltalte, som er mor til et barn på aktivitetshuset, kom mot henne og så sint ut. Da de møttes innledet tiltalte med å si noe sånt som "Jobber du her fremdeles?!" "Du skal ikke jobbe her, her i Norge har vi religionsfrihet, da skal sånne som deg din IS-kriger bort herifra" "Jævla IS-kriger". En kollega av fornærmede forklarte at han observerte hendelsen fra avstand og så på kroppsspråket at det foregikk en krangel, og at fornærmede ble slått. ß MEGET ALVORLIG!

Retten er i lys av dette og de konkrete omstendigheter kommet til at straffen settes til 21 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år.