Årsaken til forbud mot cannabis

a id= narkotika - selvforsvar mangler i nasjonalliberalismeRusstoff og religion
Ayahuasca er et russtoff som er mye brukt i spirituelle ritualer i Peru for å få kontakt med åndeverdenen (ifølge dem selv). Mennesker som konsumerer dette stoffet rapporterer å ha spirituelle åpenbaringer i forhold til deres oppgave på jorden, den sanne natur til universet og dyp innsikt i hvordan de kan være den beste personen de mulig kan være (Gorman, Peter (2010). Ayahuasca in My Blood: 25 Years of Medicine Dreaming. ISBN 1452882908.). I tillegg er det rapportert om kontakt med høyere dimensjoner og vesner i disse som kan fungere som guider eller healere (Metzer, Ralph (1999). Ayahuasca: Human Consciousness and the Spirits of Nature. pp. 46-55).

I historien om edens hage i GT tar Adam og Eva kunnskapens frukt fra treet og får innsikt i forbudt informasjon og det er helt åpenbart at det som fremstilles som et eple i virkeligheten er russtoffer som f.eks. rød fluesopp eller liknende som gir slike effekter som Ayahuasca. For religiøse ledere var dette før internet sin tid stor trussel mot deres makt siden de selv ønsket å ha monopol på spirituell kunnskap slik at de kunne legge til de politiske ideer som måtte passe dem. Dette ga opphavet til den største heksejakt i verdenshistorien – jakten på rusbrukere, og 2 Mos 22,18 En trollkvinne skal du ikke la leve.

Hekseforfølgelsen fokuserte særlig på dette med at de såkalte trollkvinnene kokte sammen slike stoffer i gryter og delte ut stoffet til både barn og eldre slik at ikke-godkjent spirituell kunnskap ble spredd. Dermed var tidenes største heksejakt i gang og den fortsetter den dag i dag i hele verden mot russbrukere der fornuft og fakta totalt ignoreres og det er hysteriske psykotiske reaksjoner mot bruk av f.eks. cannabis uten at folket vet at forbudet er basert på presteskapet sin trang til å sensurere informasjon de ikke har godkjent og derfor i høyeste grad basert på krenkelse av ytringsfriheten og menneskerettigheter.

Det er derfor klar sammenheng mellom mennesker som støtter totalitære systemer som f.eks. sosialisme og ønsket om å forby f.eks. cannabis. Liberalismen har ingen respekt for at religion blir politikk og derfor alltid uten unntak er imot slike lovforbud.

Både buddhisme, muhammedanisme og jødedom i form av gamle testamente som også mange kristne bruker, omtaler russtoffer negativt. Wikipedia har en oversikt over religioners innflytelse over forbud mot russtoffer. I India sies det at guden Shiva ga cannabis planten til menneskeheten og ofte drikkes drikken Bhang til Shiva’s ære som inneholder kokt melk, krydder, cannabis blader og blomster. Hinduisme generelt er imot bruk av ikke-farmasøytiske russtoffer, så dette medføre at andre stoffer enn cannabis eller cannabis brukt på annen måte enn religiøse ritualer er noe som kulturen ønsker å forby.

I fjerne østen er Buddhisme utbredt som religion og det er ofte strenge straffer mot bruk av russtoffer, cannabis inkludert siden denne religionen i den etiske koden Pancasila har forbud mot å bruke russtoffer som kan forstyrre det mentale. I Thailand er det helt vanlig med flere titalls år fengsel for å selge cannabis og flere buddhistmunker støtter slike grove overgrep mot menneskets frihet helt eksplisitt selv om det ikke er direkte oppfordringen til straff for dette i buddhismen.

Jødedom og kristendom (som bygger på jødedom) hevder at mennesker ikke eier sine egne kropper men de eies av Gud. Jøder har ikke lov til å gjøre noe som kan skade deres egen kropp som f.eks. det å ta farlige russtoffer, men det er ikke noe generelt forbud mot stoffbruk så lenge det ikke er skadelig. Det hebraiske ordet kaneh-bosm refererer ifølge enkelte til bruk av cannabis og i 1980 bekreftet Israels hebraiske universitet i Jerusalem at dette er sannsynlig oversettelse.

Siden Jesus og mange andre bibelske figurer drakk vin (disse var som regel jøder), så er moderat bruk av alkohol godtatt i land som bygger på kristendom, mens cannabis bruk avhenger av hvilke ideer som er spredd i samfunnet om hvor farlig dette stoffet er.

Etter at muhammedanske land fikk stor innflytelse i FN, har FN siden 1925 klart å påvirke vestlige land til å drive heksejakt mot cannabis brukere. Muhammedanismen forbyr bruk av stoff. Ifølge Muhammed er hvert stoff som alkohol og alle alkoholtyper forbudt. Det generelle forbudet mot cannabis i vesten er derfor i Europa utvilsomt basert på religiøs fanatisme.

About admin

Check Also

Kristendom og løgner

Kristendom har hatt og har veldig stor innvirkning på norske lover, spesielt siden grunnloven er …

Legg igjen en kommentar